Tag Archive ново лекарство

Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване

docheva No Comments

Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване / ФИ < 35% / – Ентресто / Entresto /. Съставен е от два медикамента : валтензин и сакубитрил. Sacubitril блокира ензима неприлизин като засилва протективната неврохормонална система на сърцето, valsartan е ангиотензин рецепторен блокер.

Ентресто също принадлежи към нов клас медикаменти – ARNI.

Препоръчва се вместо инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) за по-нататъшно намаление  на риска от хоспитализация по повод на СН, както и на леталния изход при амбулаторни пациенти от групата със СН с редуцирана левокамерна систолна функция, които имат оплаквания въпреки лечението с ACEi, бета-блокер и минерал- кортикоиден рецепторен антагонист .

Неоходим е строг контрол на артериалното налягане, на калия и на креатинина.

Лекарството е напълно безплатно след изготвяне на специален протокол от кардиолог.

Исхемична болест на сърцето

docheva No Comments

Новост в лечението на ИБС е медикаментът Ранекса, /Ranexa, Ранолазин /

Много често, дори след пълна реваскуларизация,  т.е след възстановяване притока на кръв към сърцето, било то чрез бай-пас операция или чрез стентиране, пациентите продължават да се оплакват от гръдна болка и от нуждата от употреба на нитриглицерин. Това е т.нар. хронична ангина пекторис / гръдна болка /.

Ранолазинът  е препарат от нов клас медикаменти, който действа върху трансцелуларния поток на натрий, влияе на натрий зависимите калциеви канали по време на миокардна исхемия. За разлика от други антиангинозни лекарства като нитрати и бета-блокери той не повлиява сърдечната честота или кръвното налягане.

Отчита се забележително подобряване на функционалния капацитет: изминаване на по-дълго разстояние без болка, изкачване на повече етажи, по-рядка употреба на нитроглицерин. Тези промени се обективизират с  по-добър стрес – тест – достига се по-голямо натоварване, ЕКГ – промените и/ или гръден дискомфорт / ако е имало такива / изчезват или се появяват при по-късно.

 

На разположение на пациентите с исхемична болест на сърцето е и новият медикамент Триномия / Trinimia /, т.нар. Polypill – В една капсула са позиционирани  пет таблетки, съдържащи трите основни групи лекарства / аспирин, статин и ACE-инхибитор/, безусловно необходими за вторична профилактилактика след преживян остър коронарен синдром

Polypill e нова стратегия в борбата за намаляване на сърдечно-съдовия риск. защото прави възможно по-доброто придържане към предписаната терапия,  а това е необходимо условие за предотвратяване на нови инциденти.

 

Работно време

В Бургас :

понеделник: 09 – 17 ч.
вторник: 09 – 12 ч.
четвъртък:  14  – 17 ч.
петък: 09- 14 ч. и по уговорка

В Поморие :

вторник: 14- 17 ч.
сряда: 09 – 17 ч.
четвъртък: 09 -13 ч.

Кабинети

Адрес Бургас
Гр. Бургас 8000
Ж.к. Зорница
Бл. 58, ет. 1, кабинет 14

Адрес Поморие
Гр. Поморие 8200
Ул. Проф. Парашкев Стоянов 1
МБАЛ, Поликлиника, ет. 2
Кардиологичен кабинет

 

Търсене

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.cardiodocheva.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">
Twitter