Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване

Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване

docheva No Comment
Без категория

Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване / ФИ < 35% / – Ентресто / Entresto /. Съставен е от два медикамента : валтензин и сакубитрил. Sacubitril блокира ензима неприлизин като засилва протективната неврохормонална система на сърцето, valsartan е ангиотензин рецепторен блокер.

Ентресто също принадлежи към нов клас медикаменти – ARNI.

Препоръчва се вместо инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) за по-нататъшно намаление  на риска от хоспитализация по повод на СН, както и на леталния изход при амбулаторни пациенти от групата със СН с редуцирана левокамерна систолна функция, които имат оплаквания въпреки лечението с ACEi, бета-блокер и минерал- кортикоиден рецепторен антагонист .

Неоходим е строг контрол на артериалното налягане, на калия и на креатинина.

Лекарството е напълно безплатно след изготвяне на специален протокол от кардиолог.

Работно време

В Бургас :

понеделник: 09 – 17 ч.
вторник: 09 – 12 ч.
четвъртък:  14  – 17 ч.
петък: 09- 14 ч. и по уговорка

В Поморие :

вторник: 14- 17 ч.
сряда: 09 – 17 ч.
четвъртък: 09 -13 ч.

Кабинети

Адрес Бургас
Гр. Бургас 8000
Ж.к. Зорница
Бл. 58, ет. 1, кабинет 14

Адрес Поморие
Гр. Поморие 8200
Ул. Проф. Парашкев Стоянов 1
МБАЛ, Поликлиника, ет. 2
Кардиологичен кабинет

 

Търсене

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.cardiodocheva.com/%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82">
Twitter