Лечението на фамилната хиперхолестероемия преминава в качествено нов етап

Лечението на фамилната хиперхолестероемия преминава в качествено нов етап

docheva No Comments
  Без категория

Фамилната хиперхолестеролемия е генетично заболяване, характеризиращо се с високи нива на холестерола. Особено високи са нивата на холестерола с много ниска плътност – LDL или т. нар. „лош холестерол“. „Toй пренася мазнините от черния дроб чрез кръвоносната система до целия организъм. Когато количеството му е над нормата, това води до формирането на атеросклеротични плаки по артериалната стена. Артериите стават плътни и твърди, еластичността на стените им се нарушава. Под влияние на различни фактори / напр. повишено артериално налягане / тези  плаки могат да се разранят и да предизвикат инфаркт, инсулт или други сърдечно-съдови инциденти.

За съжаление България е в незавидните класации на водещите страни в ЕС по ранна смъртност в резултат на инфаркт и инсулт.

Честотата на фамилна хиперхолестеролемия в развитите страни е около 1 на 500. Хетерозиготната фамилна хиперхолестеролемия е свързана с повишен риск за ранна коронарна артериална болест (>50% риск при мъже на 50-годишна възраст и >30% при жени на 60 години), но състоянието често остава недиагностицирано.

Данните сочат, че болните от фамилна хиперхолестеролемия в света са около 35 млн. души. В същото време 90% от пациентите с това заболяване не са диагностицирани и повечето от тях научават за състоянието си едва след инфаркт. А рискът от инфаркт и инсулт преди 55-60-годишна възраст при тези хора е 20 пъти по-висок.

Обезпокоителни симптоми са:

  • Болки в краката при ходене
  • Мастни кожни отлагания около лактите, коленете, глезените и около роговицата на окото –  наречени каснтоми или жълтеникави отлагания на холестерол в клепачите (ксантелазми)
  • Болка в гърдите (стенокардия, гръдна жаба) или други признаци на заболяване на коронарните артерии.
  • Симптоми на преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, например проблеми в говора, слабост на ръка или крак, както и загуба на равновесие.

Важна е информацията за други родственици с високи нива на холестерол, както и за случаи  на ранни инфаркти и инсулти / под 50- годишна възраст /.

Лечението включва:

  • Промяна в начина на живот : отказ от тютюнопушене, диетично хранене, повишена физическата активност…
  • Медикаментозно – лекарствата, които намаляват нивото на липидите в кръвта, най-общо се разделят на: статини, никотинова киселина и нейните производни, фибрати и препарати, свързващи жлъчните киселини.

НОВО : В България вече разполагаме с ново лекарсво „ Репата“ – човешко моноклонално антитяло.

Показано е за пациенти, които не са постигнали прицелните си нива на холестерола с прилаганата досега терапия в пълен обем.

Прилага се като подкожна инжекция два пъти в месеца. Заплаща се изцяло от здравната каса, след предварително съставен протокол.

От лабораторните изследвания са важни: общ холестерол над 8,0 ммол/ л и /или LDL – хол над 4,0 ммол/л, за което е необходимо да се представят предварително извършени изследвания или епикризи с такива данни.

Имам желание да създам регистър на пациенти в Бургас и Бургаска област с висок риск за това заболяване.

Ако отговаряте на посочените по-горе критерии ще бъде изключително полезно за Вас да се срещнем и да обсъдим възможностите за  по-добро лечение.

Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване

docheva No Comments
  Без категория

Нова надежда има и за пациентите със сърдечна недостатъчност с потисната фракция на изтласкване / ФИ < 35% / – Ентресто / Entresto /. Съставен е от два медикамента : валтензин и сакубитрил. Sacubitril блокира ензима неприлизин като засилва протективната неврохормонална система на сърцето, valsartan е ангиотензин рецепторен блокер.

Ентресто също принадлежи към нов клас медикаменти – ARNI.

Препоръчва се вместо инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) за по-нататъшно намаление  на риска от хоспитализация по повод на СН, както и на леталния изход при амбулаторни пациенти от групата със СН с редуцирана левокамерна систолна функция, които имат оплаквания въпреки лечението с ACEi, бета-блокер и минерал- кортикоиден рецепторен антагонист .

Неоходим е строг контрол на артериалното налягане, на калия и на креатинина.

Лекарството е напълно безплатно след изготвяне на специален протокол от кардиолог.

Исхемична болест на сърцето

docheva No Comments
  Без категория

Новост в лечението на ИБС е медикаментът Ранекса, /Ranexa, Ранолазин /

Много често, дори след пълна реваскуларизация,  т.е след възстановяване притока на кръв към сърцето, било то чрез бай-пас операция или чрез стентиране, пациентите продължават да се оплакват от гръдна болка и от нуждата от употреба на нитриглицерин. Това е т.нар. хронична ангина пекторис / гръдна болка /.

Ранолазинът  е препарат от нов клас медикаменти, който действа върху трансцелуларния поток на натрий, влияе на натрий зависимите калциеви канали по време на миокардна исхемия. За разлика от други антиангинозни лекарства като нитрати и бета-блокери той не повлиява сърдечната честота или кръвното налягане.

Отчита се забележително подобряване на функционалния капацитет: изминаване на по-дълго разстояние без болка, изкачване на повече етажи, по-рядка употреба на нитроглицерин. Тези промени се обективизират с  по-добър стрес – тест – достига се по-голямо натоварване, ЕКГ – промените и/ или гръден дискомфорт / ако е имало такива / изчезват или се появяват при по-късно.

 

На разположение на пациентите с исхемична болест на сърцето е и новият медикамент Триномия / Trinimia /, т.нар. Polypill – В една капсула са позиционирани  пет таблетки, съдържащи трите основни групи лекарства / аспирин, статин и ACE-инхибитор/, безусловно необходими за вторична профилактилактика след преживян остър коронарен синдром

Polypill e нова стратегия в борбата за намаляване на сърдечно-съдовия риск. защото прави възможно по-доброто придържане към предписаната терапия,  а това е необходимо условие за предотвратяване на нови инциденти.

 

Антикоагулацията при предсърдно мъждене е задължителна

docheva No Comments
  Без категория

Предсърдното мъждене е най-често срещаната продължителна аритмия. Те се явява все по-често и е отговорна за около 1/3 от хоспитализациите по повод ритъмни нарушения..  Само по себе си ПМ не е животозастрашаващо състояние, но много често сериозно влошава качеството на живот и носи риск от мозъчен инсулт или емболии в периферни органи. Антикоагулацията е задължителна / с малки изключения /. Т.нар НОАК / Прадакса, Еликвис, Ксарелто / са група медикаменти, които вече не са толкова нови и с които натрупахме добър опит.

Изборът между тях е индивидуален според придружаващите заболявания  на пациента и баланса между риска от кървене и риска от тромбоза.

Артериална хипертония – нови подходи за лечение

docheva No Comments
  Без категория

Артериалната хипертония  /АХ/ е социалнозначимо заболяване в световен мащаб. Тя е основен сърдечно-съдов рисков фактор с непрекъснато увеличаваща се честота в младото и трудоспособно население. АХ е най-честата причина за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, аортна дисекация и заболявания на периферните артерии, поради което  остава водеща причина за смърт. Всеки трети в света е с високо кръвно налягане, а ефективно лекуван е само един от трима.

Към момента препоръките са да се поддържа АН под 140/90 мм.жив. При пациенти със зах. диабет и бъбречни заболявания – под 130/80 мм.жив. Водят се дебати за снижаване на таргетните стойности и за общата популация.

Новите подходи се изразяват в препоръка за стартиране на антихипертензивната терапия с фиксирана двойна комбинация. Така се разчита на по-добро придържане от страна на пациента към предписаната терапия, респ. на по-добър  краен резултат.

Ново направление в кардиологията е онкокардиологията

docheva No Comments
  Без категория

През 2016 год. бе публикуван доклад на Европейското дружество по кардиология върху сърдечно-съдовата токсичност на онкологичното лечение. Напредъкът в лечението доведе до подобрена преживяемост на карциномно болните, но и увеличи заболеваемостта и смъртността поради страничните ефекти от лечението. Те са най-често в резултат на кардиотоксчност, която може да се отрази както пряко върху сърдечната функция и структура, така и да потенцира сърдечно увреждане при вече съществуващи рискови фактори. Фракция на изтласкване / ФИ / > 50-55% не означава здраво сърце. Структурните промени започват много преди  спада на този показател. Необходимо е да се уловят субклиничните промени  за да се включи лечение, което да подпомогне сърцето без да се налага преустановяване на специфичната терапия на онкологичното заболяване.

Глобалният лонгитудинален стрейн / GLS / e показателят, който сигнализира за започващи отклонения, и който е маркер за проследяване на ефективността от лечението.

Апаратът Acuson NX3 на Siemens има възможността да долови съвсем начални промени във всяка една точка от сърдечния мускул.

Преминала  съм специални обучения в Лондон, Берлин и Атина за използване на 2D – strain технологията, която е нова епоха в ехокардиографията и която сега вече е налична и в Бургас.

Работно време

В Бургас :

понеделник: 09 – 17 ч.
вторник: 09 – 12 ч.
четвъртък:  14  – 17 ч.
петък: 09- 14 ч. и по уговорка

В Поморие :

вторник: 14- 17 ч.
сряда: 09 – 17 ч.
четвъртък: 09 -13 ч.

Кабинети

Адрес Бургас
Гр. Бургас 8000
Ж.к. Зорница
Бл. 58, ет. 1, кабинет 14

Адрес Поморие
Гр. Поморие 8200
Ул. Проф. Парашкев Стоянов 1
МБАЛ, Поликлиника, ет. 2
Кардиологичен кабинет

 

Търсене

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.cardiodocheva.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3">
Twitter